Rozvrh hodin 

 


 

 


 


 

1.


 

8.10 - 8.55


 


 

2.


 

9.05 - 9.50


 


 

3.


 

10.10 - 10.55


 


 

4.


 

11.05 - 11.50


 


 

5.


 

12.00  - 12.45


 


 

PO


 


 

Hudební výchova


 


 

Český jazyk


 

(čtení+psaní)


 


 

Český jazyk


 

(čtení+psaní)


 


 

Prvouka


 


 

 


 


 

ÚT


 


 

Matematika


 


 

Tělesná výchova


 


 

Český jazyk


 

(čtení+psaní)


 


 

Český jazyk


 

(čtení+psaní


 


 

Český jazyk


 

(literární vých.)


 

POUZE 1. SKUPINA


 


 

ST


 


 

Český jazyk


 

(čtení+psaní)


 


 

Český jazyk


 

(čtení+psaní)


 


 

Matematika


 


 

Tělesná výchova


 

(p.uč. Urban)


 


 

 


 


 

ČT


 


 

Český jazyk


 

(čtení+psaní)


 


 

Český jazyk


 

(čtení+psaní)


 


 

Matematika


 


 

Výtvarná výchova


 


 

Český jazyk


 

(literární vých.)


 

 POUZE 2. SKUPINA


 


 


 


 

Matematika


 


 

Tělesná výchova


 

(p. uč. Bielaková)


 


 

Pracovní činnosti


 

 

Prvouka