Třídní schůzka - září

16.10.2015 18:10

Třídní schlůzky - září 2015

Pouze stručný přehled bodů, které byly probírány na 1. třídní schůzce


/Všechny uvedené údaje byly rodiči na třídních schůzkách schváleny, žádám proto, abyste se jimi při přípravě dětí na školu řídili. Děkuji./


1. Seznámení se školou, vedení + kontakty + www stránky + přehled prázdnin ve školním roce 2015/2016

     Prezenční listina - podpisy ze všech TS

Paní vychovatelka B. Kalinová - Školní družina

2. Třídní fond - platit prosím včas, přehled je umístěn na stránkách školy. Faktury a účty jsou k nahlédnutí u třídní učitelky.

3. Režim dne ve škole - seznámení s rozvrhem, pomůckami a pracovními seštiy.

4. Domácí úkoly - DÚ každý den mimo středu - nutnost aktivní spolupráce rodičů + podpisy - rodič ví, co ve škole děláme, nejde o opakování

+ označení DÚ domečkem

+ opravy + nutná důvěra v učitele

5. Omluva žáků do 3 dnů (nejlépe ještě ten den) - vždy dodělat práci, kterou zvládly ostatní děti ve škole + Obědy - omlouvat zvlášť na tel. školní jídelny

6. Týdenní plány - práce s týdenními plány

7. Vši - častý výskyt - upozornění v plánu - dítě, které má vešky nesmí chodit do školy

8. Fotky - fotografování paní schovancová - termín bude upřesněn

9. Akce - Canisterapie, Gong, Toulcův Dvůr, Kam ptáci letí, Happy Day Kvintet, Barborka, Kounické Vánoce

10. Hodnocení - razítka, známky - vysvětlení

11. Rodiče se při vstupu do školy přezovají a případnou konzultaci si s třídní učitelkou domlouvají dopředu mailem či na telefonu školy

12. Objednávky z katalogů - nepovinné, není potřeba k výuce

13. Každodenní kontrola a příprava na vyučování - penál, domácí úkol, práce s kartičkami

14. Vše podepsané