Info

28.01.2016 20:25

Prosím o obalení všech sešitů, které děti přinesou neobalené domů.

Vybíráme 500,- do třídního fondu. Všem, kteří již zaplatili, děkuji. Přehled TF je k
nahlédnutí na stránkách třídy. V tomto měsíci z fondu platíme 110,- za kurz první
pomoci a 100,- za SRPŠ na druhé pololetí.

2.2. Den pro záchranu života (kurz první pomoci) - cena 110,- bude uhrazena z fondu.

Na pátek 5.2. přinést do školy jehlu s VELKÝM ouškem  a tupou špičkou.

Na 15.2.přinést fotografii svojí rodiny.

Do konce února je třeba zaplatit poplatek za ŠD.