Bezpečnost dětí

16.10.2015 18:08

Prosba vedení školy:

Prosíme rodiče, kteří ráno vozí děti ke škole autem, aby pokud možno nezajížděli až na parkoviště, kde couvají mezi procházejícími žáky, ale aby k vystupování dětí z auta využívali prostor v zatáčce před parkovištěm. 
Dalšími mnohem bezpečnějšími možnostmi jsou vysadit děti buď jihozápadně od školy u nového můstku přes potok, nebo západně od školy u kurtu na plážový volejbal. Obě cesty jsou velmi krátké a vedou stezkou mimo veškerý provoz. 
Děkujeme za pochopení, jde nám hlavně o zdraví žáků během dostavby nové tělocvičny.